We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Den R​æ​dsomste Nat

by ILDSKÆR

supported by
H.L.
H.L. thumbnail
H.L. ILDSKÆR prove that keyboards are not necessary to create atmosphere. There are several great moments on this melodic black metal debut from the Danish underground, especially when the blustering drums hold back for atmospheric melodic moments lead by sharp guitars. The musical side immediately won me over but it took a while until I got used to the hoarse gurgling singing. Check the catchy "Det Gyldne Spir". A new high potential band! Favorite track: Det Gyldne Spir.
the-cool-fox
the-cool-fox thumbnail
the-cool-fox Black Metal band Ildskær unleashes frostbitten Danish history. The album has bombarded with blast beats, sinister blackened chords, and lyrics about those terrible days in their war against the British.
CUBA Thomas- BlackDeathArt®️
 CUBA Thomas- BlackDeathArt®️ thumbnail
CUBA Thomas- BlackDeathArt®️ Fuck yeah!!! I’ve been waiting for this !!! So damn awesome, start to finish! HAILZ 🤘🤘🤘🤘🤘🤘
danimal425
danimal425 thumbnail
danimal425 this band has got to be one of the most amazing bm bands of recent and combines every element you could ever ask for,the singing alone is incredible and the music is beyond epic,keep releasing badass metal !!! Favorite track: Overladt i Fandens Vold.
more...
/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    50 DKK  or more

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  Pre-order of the 2nd Press edition.
  Ships from February 28th.

  Includes unlimited streaming of Den Rædsomste Nat via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 5 days

    150 DKK or more 

   

 • Den Rædsomste Nat - T-shirt
  T-Shirt/Apparel + Digital Album

  Silk-screen printed Black Gildan heavy cotton deluxe 185GSM.
  Ships out mid October.

  Includes unlimited streaming of Den Rædsomste Nat via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • Woven Patch

  Woven patch made by Iron & Ash.
  9,6*9,6 cm.
  Stamped and numbered.
  Only 50 made ever.

  Sold Out

 • Vinyl - Den Rædsomste Nat
  Record/Vinyl + Digital Album

  Contains a 12-page 19th century styled booklet with all lyrics (sources included), and paragraphs about each of the Poets, who are present in the lyrics. Exclusive for the Vinyl edition.

  Also available at Wolfspell Records:
  wolfspell.pl/en_US/p/ILDSKAER-Den-Raedsomme-Nat-LP/3670

  Includes unlimited streaming of Den Rædsomste Nat via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • Cassette - Den Rædsomste Nat
  Cassette + Digital Album

  Also available at Wolfspell Records:
  wolfspell.pl/en_US/p/ILDSKAER-Den-Raedsomme-Nat-MC/3661

  Includes unlimited streaming of Den Rædsomste Nat via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • CD - Den Rædsomste Nat
  Compact Disc (CD) + Digital Album

  CD Jewelcase, 12-page booklet with lyrics and artwork.

  Also available at Wolfspell Records:
  wolfspell.pl/en_US/p/ILDSKAER-Den-Raedsomme-Nat-CD/3660

  Includes unlimited streaming of Den Rædsomste Nat via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • 2nd Press Vinyl (Marble - Transparent Red / Gold)
  Record/Vinyl + Digital Album

  Pre-order of the 2nd Press edition.
  Ships from February 22nd.

  Includes unlimited streaming of Den Rædsomste Nat via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • 2nd Press Vinyl (Marble - Orange Crush / Red)
  Record/Vinyl + Digital Album

  Pre-order of the 2nd Press edition.
  Ships from February 22nd.

  Includes unlimited streaming of Den Rædsomste Nat via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
Jeg mindes en Nat saa rød Hvor dunkle Orgeltoner flød Bomber faldt over Kongens By Briten bragte Flammer og Død Husvilde søgte i Kirker Ly Rædselsskrig i Stræder lød Her stod et Kongeligt Bytte Forankret i Holmens Vand Men hvad skal Stolthed Nytte I dette forarmede Land? Sørgelig staar du der Kongestad, syg og lemlæstet Røvet din herligste Pryd Nu en sjunken Ruin Vel har jeg tømt saa mangen Skaal Men ingen beedsk som den sidste Den var iskjenkent til bredfuldt Maal Nu vil mit Hjerte briste! Thi denne Svie er stor I Stilhed kan vi blot Haabe Vi har tømt Nederlagets Kalk Til allersidste bitre Draabe
2.
Vi har sejret i Stormen Vi har holdt Reden Ej er Flaaden blot til Pynt Men vi ønsker stadig Freden Briten gik i Land paa Øresunds hvide Strande Briten drog over Vand Væbnet med sorte Kanoner Væbnet med ublu Krav, Trusler om Brande Staden lagt i Ring Mellem tvende Troner Se en gylden Svane flygte fra Reden Naar Faren melder sig for Kronborgs Pynt Fjenden er nær, Frelsen synes fjern Tynget er Modet for Britens overmagt Klar til Kamp staar Stadens Borgerværn Unge og graa - udgør saa sørgelig en Vagt
3.
Stadens Mænd til Samling kaldt Unge og graa I Korpsets Rækker talt Mod Døden skal de gaa Den tapre sidste Skanse I tabte Træskos Spor Skal de Briten standse De skal ej tage vore stolte Skibe Thi vi er trofaste i Tjenesten De skal ej tage vor smukke Stad Thi vi er stærke i Sjælen Her er vort Værn, Standhaftige Mænd Soldatermodet sættes paa Prøve Skudene falder ind, Brande blusser op Bag Voldene falder de paa Stribe Natten gaar paa Hæld, Byen staar i Brand For Fædrelandet maa vi bløde Bene sprænges af, Venner skydes ned I Stræder kalder de døende Og om vor Daad skal skrives "For Fædrelandet glade" "For Kongen Døden rede" Stadens Mænd blandt Døde talt De modige faa Til Graven kaldt Blev de unge og graa
4.
Iblandt en Skov af gyldne Spir Staar vor mægtige Frue højt Luende af guld og kobber Fra Jorden mod Himlen en bøn om fred Fra Himlen mod Jorden regner Ilden ned Den tredje søvnløse Nat Med svedne støvede Lunger I Kamp mod Ild, Huse forsvandt Opslugt af glødende Tunger Det hensynsløse Skyderi Et ugudeligt Barbari Raketter som Skrædderens Naal De gyldne Spir er deres Maal Du er alene i Flammens Dyb! Netop da Kampen syntes mild Fandt Ulykken Spirets Top Og tændte i Taarnet Ild Gav det til Flammen op Og paa det gyselige Skrald, Som fulgte paa vor Frues Fald Imens et satans-engelsk Skraal Skreg Bravo til det store Baal Og jeg Matroser hørte tude: "Vor Frue faldt, nu er det ude!”
5.
Bjergtaget af Bombardementet Øjne røde i Ildens Skær Granater kløver Himlen Raketter følger Trop Luminerer Natten Briten brænder Byen op Bomber falder Natten lang Huse staar i Lys lue Flammehavets Sejrsgang River Byen itu Helvedets Port er vid Stræder som Skærsild Er dette Dommens tid? Balstyrisk, forvilden Fortæret af Ilden!
6.
Matrosen 05:54
Ved Toldboden steg en Matros i Land, Hans Haar de vare saa hvide, Han havde ei seet sit Fædreland I mange Herrens Tide. Han havde ei seet, at Byen faldt For engelske Blus og Brande, Ham Skjæbnen havde fra Hjemmet kaldt Langt borte til fremmede Lande. Der stod han da med Haanden i Barm, Og Øiet saa mørkt i Vrede, Og stirrede med vemodig Harm Paa den tomme Svanerede. Da tørrer han sig om Skjægget brat, Mens Taaren paa Kinden brænder, Han knuger den gamle, begede Hat Imellem de sitrende Hænder. Hvor er I henne, store og smaa, I Havets stærke Svaner? Som smykkede her i Dammen Laae Med Dannebrogs røde Faner? Søger I end den gamle Færd Paa fjerne, fjendtlige kyster? Viser I Fjenden, hvor stolt i bær’ De egeplankede Bryster? Nei! – I har glemt den gamle Sang, De danske, jublende Toner, Nu stemmer i op den Seiersklang, Der tordner fra Brittens Kanoner
7.
Natten gaar paa Hæld Freden udbryder Onde er de Meldinger Som Freden byder, og Briten fryder! Dagene gaar, Røgen er tung Aske og Sorg hviler over Staden De sidste Bannersmæld lyder fra Havnen Mens Flagene stryges og Skibe skjændes En sidste Salut før Flaaden forlader Favnen Forbrydelsen fuldbyrdet af Fjenden Vor Taarer skjult bag løftede Næver Stjaalne Skibe frarøvet Æren Stadens Pragt er ruineret Vor Storhedstid er agter Magre Aar venter forude I Naade for Stormagter Vi er overladt i Fandens Vold!

about

LP, CD and Cassette release via Wolfspell Records.
When our share is sold out, order your copy here: wolfspell.pl


Brief history:

"Den Rædsomste Nat" (The Most Terrible Night) is about the British bombardment of Copenhagen in 1807, which was a British action to seize or destroy the Dano-Norwegian Fleet, in order to avoid its seizure by Napoleon's forces.
While Denmark-Norway was a neutral country in 1807, it was under heavy French and Russian pressure to pledge its fleet to Napoleon.
The Danish government however had no intentions of supporting Napoleon and maintained the stance that Dano-Norwegian ships had the right to trade freely with other nations, including France, which provoked Britain.
The British distrust of Denmark-Norway was fueled by incorrect intelligence that the Dano-Norwegian fleet was in the process of being equipped for war. During diplomatic negotiations, the Danish government was presented with a demand to pledge their fleet to Britain as long as the war with France lasted.
These demands were refused, which prompted Britain into action; even harsher demands were sent, while a British force was deployed to Danish waters. The Crown Prince of Denmark-Norway (Regent for his incapacitated father, King Christian VII) ordered the fleet to be sunken, but the order never arrived back in Copenhagen.

From August 1807, the Royal Navy of Britain surrounded Copenhagen with a massive fleet and ground troops. From September 2nd 1807 they bombarded the city for 3 nights, which resulted in a Danish capitulation and British takeover of the Danish fleet.
It is considered the world's first terror bombardment by a foreign power on a civilian target, which resulted in approximately 400 deaths including the destruction of 305 residences and 1.600 damaged buildings and structures such as churches, government buildings and houses.
After the British bombardment, Denmark-Norway left its neutrality and sided with France in the Napoleonic Wars, with drastic consequences.

The 1807 bombardment is one of the most important events of recorded history in Denmark. It left the Danes with a deep distrust of the British, which lasted well into the 20th century. The Danish fleet never recovered its former glory and with the loss of Norway in 1814, the need for it also diminished.

Album Info:

The album title is named after the painting, which is used as the album cover. The painting by C.A. Lorentzen "Den Rædsomste Nat" or "The Most Terrible Night" in English, was painted from 1807-1808 and depicts the bombardment of Kongens Nytorv in Copenhagen. It is one of the most famous Danish paintings of the Golden Age.

All lyrics of this album is written in the old Danish tongue, as it was written in the 19th Century. Both our own and the ones included from famous Danish Poets and Authors.

credits

released September 2, 2020

- All music written and recorded by Garðarsson.
- Vocals, Lyrics and additional Guitar by Skóggangr.

- Lyrics on 'Matrosen' is extracted from the first part of Christian Winther's (1796-1876) poem of the same name. His poem 'Matrosen' is the best lyrical interpretation of the immense grief and anger that aroused in the Danish population at the loss of the fleet.
Furthermore, there is included poems and eyewitness accounts from N.F.S. Grundtvig (Rædselsnatten) and Jens Baggesen (Det Gyldne Spir).

- The intro melody is a reinterpretation of the Danish psalm "Tunge Mørke Natteskyer", original melody written by Carl Nielsen (1865-1931).

- Album Cover Artwork by the late great painter C.A. Lorentzen (1749-1828), used with permission from the National Gallery of Denmark / SMK.

- Vocals was recorded at Crescent Audio
- Mixed and Mastered by Johan Emanuel Jørgensen

license

all rights reserved

tags

about

ILDSKÆR Aalborg, Denmark

Danish Historical Black Metal - Founded in 2020 by Dark Artist and Illustrator Simon Garðarsson (Í Myrkri) & Skóggangr (Genfærd) - to bring you tales of Danish conflicts and mournful losses throughout the times.

contact / help

Contact ILDSKÆR

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

ILDSKÆR recommends:

If you like ILDSKÆR, you may also like: